Oefentherapie-Mensendieck

Oefentherapie-Mensendieck wordt gegeven door een paramedicus die gespecialiseerd is in klachten die voortkomen uit verkeerd bewegen, een ongunstige houding en/of (spier)spanning. De behandeling is gericht op het verbeteren van individuele houdings- en bewegingsmogelijkheden met als doel het bevorderen van gezond bewegingsgedrag met een goede balans tussen spierspanning en spierontspanning.

Cesar of Mensendieck?

Ondanks duidelijke verschillen in het verleden bestaan er tegenwoordig maar weinig kenmerkende verschillen tussen een oefentherapeut Cesar en een oefentherapeut Mensendieck. Inmiddels hebben we 1 vereniging (VvOCM) en werken we samen via intercollegiale overleg.
Belangrijk om te weten is dat oefentherapie gegeven door een oefentherapeut haar grondslag heeft in oefentherapie Cesar of Mensendieck. Deze verschilt dan ook wezenlijk van oefentherapie zoals deze tegenwoordig door, bijvoorbeeld, een fysiotherapeut gegeven zal worden.

Doelgroepen

Oefentherapie-Mensendieck onderscheidt drie doelgroepen: cliënten zonder pijnklachten, patiënten met klachten van voorbijgaande aard en patiënten met blijvende gezondheidsproblemen.

Behandeling

De oefentherapeut-Mensendieck stelt voor elke patiënt een oefenprogramma ´op maat´ op. Dit individuele behandelplan houdt rekening met de fysieke en mentale conditie van de patiënt en met zijn of haar sociaal-maatschappelijke omstandigheden. De oefeningen zijn mobiliserend, ontspannend, spierversterkend en gericht op de handelingen uit het dagelijks leven, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan ontspanning en ademhaling. Kenmerkend is dat er steeds aandacht is voor de totale mens en de algehele manier van bewegen. De patiënt ondergaat door cognitieve en proprioceptieve ervaring een attitudeverandering en raakt sterk betrokken bij de behandeling. De patiënt leert op deze wijze zijn of haar houding en manier van bewegen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen. Houding en beweging worden zo binnen de eigen verantwoordelijkheid gebracht. Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderende lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen.

Wie kunt u naar een oefentherapeut Mensendieck verwijzen?

- Kinderen en tieners:

Kinderen en tieners wanneer er sprake is van groeistoornissen of sensomotorische problematiek. Te denken valt aan een slecht houding, een afwijkend looppatroon, een afwijkende motoriek en aandoeningen aan bijvoorbeeld de wervelkolom.

- Volwassenen:

Veel pijnklachten ontstaan tijdens of na dagelijkse werkzaamheden. Vaak gaat het om klachten die veroorzaakt worden door een verkeerde werkhouding, weinig "allround" lichaamsbeweging of gewenning aan bepaalde bewegingspatronen. De oefentherapeut-Mensendieck leert u de houding en manier van bewegen in de werksituatie te verbeteren waardoor de klacht vermindert. Is er sprake van blijvende pathologie, dan leert u zo om te gaan met de klachten dat het functioneren in het dagelijks leven wordt geoptimaliseerd.

- Ouderen:

Oefentherapie-Mensendieck leent zich, door haar totale benadering en individuele karakter, uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens bij het gezond en verantwoord blijven bewegen tijdens de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)