Sensomotorische klachten

Sensomotorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen

Sensomotoriek is de samenwerking van het voelen (sensoriek) en het bewegen (motoriek). Sensoriek betekent het opdoen van informatie d.m.v. de zintuigen zoals de ogen, oren, huid (tastzin) en evenwichtsorgaan.  De motoriek (het bewegen) komt tot stand door een samenwerking tussen het zenuwstelsel, de hersenen en de spieren. Om te kunnen bewegen, dient zowel de sensoriek als de motoriek goed ontwikkeld te zijn omdat het één afhankelijk is van het ander. Het voelen en het bewegen ontwikkelen zich samen; Zonder te bewegen wordt het gevoel (sensoriek) weinig of niet ontwikkeld. Zonder te voelen is het moeilijk te weten hoe je beweegt (motoriek).

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, maar er zijn kinderen waarbij niet alles vanzelf gaat. Maakt u zich wel eens zorgen om een kind? Dit kan soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen bijvoorbeeld de leerkracht of een (groot)ouder zijn. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Wij observeren het kind eerst met behulp van o.a. de ABC-Movement en stellen dan een behandelplan op, gericht op de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. De oefeningen worden op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Belangrijk voor het resultaat van de therapie is de stimulatie van het kind door de ouders om ook thuis te oefenen.

Zie ook:  www.vvocm.nl