Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Dit is ook wat kinderen graag doen. Tijdens de eerste 12 jaar van hun leven leren kinderen veel nieuwe vaardigheden. Van omrollen tot gaan zitten, staan en lopen. Daarna komt het rennen, springen, hinkelen, tekenen, knutselen en schrijven.

Bij de meeste kinderen gaat het aanleren van deze vaardigheden vanzelf. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Soms blijven kinderen het moeilijk vinden om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. Dan kan kinderoefentherapie hulp bieden.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Mensendieck en Cesar en is gericht op het gehele bewegingspatroon. De therapeut is gespecialiseerd in het observeren en analyseren van de kwaliteit (uitvoering) van het bewegen. Bij de behandeling van kinderen wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind.

Heeft u vragen over het bewegen of de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met Rozemarijn van Amstel.