Chronische pijn

Chronische pijn

Pijn is normaal gesproken een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan drie maanden blijven bestaan, zonder duidelijke weefselschade. De oorzaak van de oorspronkelijke pijn is dan vaak niet meer de reden van de pijn en mogelijk is zelfs de oorzaak al verdwenen. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen verband meer met het oorspronkelijke letsel. De blijvende aanwezigheid van pijn heeft gevolgen voor het functioneren in het dagelijks leven. Bepaalde bewegingen worden vermeden uit angst voor pijn en of er wordt anders bewogen om pijn te voorkomen.

Behandeling bij chronische pijn:

Het uiteindelijke doel van de behandeling bij chronische pijn is dat u weer grip krijgt op uw leven, doordat de pijn niet meer leidend is, maar een onderdeel van het leven. U krijgt vaardigheden aangereikt, die u leren met de pijn om te gaan. U gaat kritisch kijken naar uw eigen functioneren en u wordt bewust gemaakt van wat u zelf kunt veranderen. U leert gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en hoe u rekening kunt houden met uw beperkingen.

Een behandeling bestaat uit drie  onderdelen: pijnanalyse, waardevolle doelen opstellen en herstellen van balans.