Zit je Fit!?!

Zit je Fit!?!

Rozemarijn verzorgt de lessen Zit je Fit!?!
Zit je Fit!?! is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5 -6, gericht op het spelenderwijs aanleren van een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten, staan, reiken, bewegen en ontspannen.

De kinderen ontdekken de werking van hun wervels, spieren en bepaalde beweegpatronen. Ze leren de vuistregel voor een goede werkhouding en voldoende bewegen. Er wordt een link gelegd tussen te lang, teveel en verkeerd zitten en pijnklachten. Tijdens de lessen gaan de kinderen actief aan de slag met oefeningen, spelletjes en opdrachten.

Ook ouders en leerkrachten worden betrokken tijdens de lessen, met behulp van ouderbrieven en thuisopdrachten, zodat ook zij de kinderen kunnen helpen waar het nodig is.